Wczytuję dane...
Polityka prywatności


OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o. gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Rzęsy Dla Ciebie zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
  2. Dokonując procesu Rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o. swoich danych osobowych podanych w procesie Rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z Strony www. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia składanie zamówień.
  3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Rzęsy Dla Ciebie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia dokonanie zamówienia.
  4. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Klientów jest Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o..
  5. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
  6. Administratorem danych osobowych jest Rzęsy Dla Ciebie sp. z o.o. (NIP: 7272866237). Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Sprzedawcy, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu, agencje marketingowe, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w Sklepie, franczyzobiorcy Sprzedawcy, a w odniesieniu do danych podanych w formularzu wyrażenia opinii o produkcie  - osoby odwiedzające stronę internetową Sklepu.
  7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji i realizacja prawa do odstąpienia od umowy, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu, umożliwienia Klientowi wyrażenia opinii o produkcie i publikacji tejże opinii na stronie internetowej Sklepu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy, jego usług oraz Sklepu.
  8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Sprzedawcy, udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy, jak również umożliwienie Klientowi wyrażenia opinii o produkcie oraz jej publikacja na stronie internetowej Sklepu.
  9. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych.W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.
  10. Administratorem danych osobowych jest Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o.. (NIP: 7272866237), mail: sklep@rzesydlaciebie.pl

* Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego www.rzesydlaciebie.pl, przy czym pojęcie Klienta oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.