Czas schnięcia: 1 Sekunda
Wiązanie: do 10 Tygodni
Wilgotność: 30-80%
Temperatura: 20-24 st C
Barwa: Czarna
Opary: Wysokie

Zalecamy wstrząsnąć przed użyciem. Tylko do użytku profesjonalnego !