Madame - Exclusive by Daria to jeden z dwóch produktów w kategorii klejów premium sygnowanych przez Darię Ziółkowską.
Czas schnięcia: 0.5 Sekundy
Wiązanie: 6-8 Tygodni
Wilgotność: 40-65%
Temperatura: 19-24 st C
Barwa: Czarna
Opary: Niskie
Zalecamy wstrząsnąć przed użyciem.